Pár slov úvodem...

Kolej Březinka není běžnou studentskou kolejí. Je někde na pomezí koleje, nájemního domu a komunitního bydlení.

Březinka nabízí bydlení pro VŠ studenty, s uzavřením smlouvy na akademický rok a platbou kolejného o předem určené částce, která se skládá z ceny měsíčního nájmu a zálohy na energie. Oproti koleji ale studenti zajišťují úklid společných prostor v bytě a domě, v režimu jako v běžném nájemním domě. Poruchy a opravy řeší také sami nebo za pomoci správce. Komunitním prvkem jsou společné akce. Týkají se buď práce spojené s chodem a údržbou domu, nebo jsou setkáním ve společenské místnosti.Bydlení na Březince nemá být odcizeným přespáváním a míjením se, ale sdíleným bydlením, o kterém je možné říci: „Tady jsem doma!“.

Pro nové spolubydlící jsme sestavili seznam pravidel Koleje Březinka, kde jsou podrobněji sepsané možnosti, které kolej nabízí, a zároveň hlavní povinnosti, které naopak kolej od svých obyvatel vyžaduje. Tento seznam najdete zde na webových stránkách a je také přílohou nájemní smlouvy.