Pravidla aneb jak se (ne)chovat na Březince

Kolej Březinka nabízí nejen bydlení, ale také mnoho zajímavých možností. Není to bydlení pro každého, ale pro studenty, kteří jsou ochotni se podílet na společenském dění v domě a není jim cizí udělat pro ostatní něco navíc. Pro lepší představu o úskalích a krásách bydlení na Březince jsme my, spokojení obyvatelé, vytvořili tento manuál.

Pravidla v domě

Pravidla v domě
 • Ke všem spolubydlícím se chovám slušně a přátelsky, jsem ochotný pomoci.
 • Nepoškozuji vybavení domu ani jeho okolí, nenechávám nikde odhozené odpadky.
 • Vždy zavírám branku a vchodové dveře, ty po 21 hodině také zamykám.
 • Nepouštím do domu ani na zahradu nikoho cizího, pokud se nejedná o moji návštěvu.
 • Zametu a vytřu chodbu (od svého patra k patru o poschodí níže), služba se střídá po bytech a pokojích podle rozpisu, který je umístěný na každém patře, provádí se každý týden v libovolném dni, nejpozději v neděli (na 1 pokoj vychází služba každých 8 týdnů, je možné uklízet společně nebo se v pokoji střídat, tak že na 1 osobu vyjde služba každých 16 týdnů), provedení služby se potvrdí odškrtnutím v rozpisu, pokud službu nemůže pokoj splnit, domluví si prohození s jiným pokojem, na nesplnění služby upozorňuje následují pokoj, promeškání termínu úklidu neznamená zproštění povinnosti jen její odsunutí, časté neplnění může vést k ukončení nájemní smlouvy.
 • V zimě shrabu a zametu sníh před domem (od vstupních dveří k brance) a na ulici náležící k domu, služba se střídá po dnech a pokojích podle rozpisu, vybavení na úklid je v této době umístěno poblíž vstupních dveří, prioritou je, aby byl sníh vždy odklizený a nikdo se v okolí domu nezranil, pokud není sníh odklizen a povinnosti se ujme někdo jiný, přepíše pokoj, který nesplnil místo sebe a tím se s ním prohodí.
 • V úterý a v pátek ráno probíhá odvoz odpadu, pokud odcházím v tuto dobu z domu a popelnice jsou plné, vyvezu je na ulici, a naopak prázdné popelnice neváhám opět vrátit na své místo.
 • Je možné nechat si do domu zasílat poštu, schránky jsou označené čísly bytů a v jejich blízkosti je seznam osob pro pošťáka, klíče od schránky jsou v každém bytě pouze jedny, umístěny v některém ze společných prostor.
 • V ulici Na Březince je po-pá rezidenční zóna a placené stání; ve výjimečných případech je po domluvě možné zaparkovat na dvoře, klíče od brány zapůjčí po domluvě pan Kocura.
 • V garáži je prostor pro uložení kol, pokud ho chci využívat, informuji pana Kocuru a domluvím se s ním na půjčování klíčů.
 • Na dvoře a před domem je možné pěstovat rostliny, vysazovat nové nebo pečovat o stávající, které vysadili dřívější obyvatelé domu, zahradnické náčiní a voda na zalévání jsou v garáži, o možnosti půjčování klíčů se informuji u pana Kocury nebo u spolubydlících, kteří se zahradě věnují.
 • Je možné využívat společenskou místnost v polosuterénu přístupném ze dvora, místnost slouží pro akce nás obyvatel Březinky (uvítací a vánoční večírek) nebo pro jakékoliv jiné akce, které budeme chtít uspořádat a pozvat na ně nejen obyvatele domu (promítání, posezení u piva, grilovaní, hraní her,…), místnost je vybavena WC, kuchyní se sporákem a myčkou, kamny, pípou, projektorem a knihovnou, v zimních měsících je potřeba předem zatopit, po akci je nutné uklidit, místnost půjčuje po domluvě pan Kocura.
 • Pro přehled toho, co se v domě děje a chystá je dobré sledovat FB skupinu Březinka 23 nebo nástěnku v přízemí.
 • Jako kompenzaci možností využití domu je žádoucí věnovat nějaký čas spolupráci na zlepšování a budování společných prostor, o tom, co a kdy je aktuálně třeba se můžete dozvědět na FB skupině Březinka 23 nebo nástěnce v přízemí, případně se zeptat pana Kocury, můžete také sami přijít s nápadem, co by bylo dobré udělat.


Pravidla v bytě

Pravidla v bytě
 • V bytě spolu komunikujeme, snažíme se respektovat potřeby a přání druhých, hledáme shodu a cestu, jak spolu vycházet.
 • Nově příchozího obyvatele seznámíme s pravidly která máme na bytě dohodnutá.
 • Do cizích pokojů vstupujeme pouze na pozvání, v přítomnosti osoby, která v pokoji bydlí.
 • Cizí věci si půjčujeme pouze po předchozí dohodě, škody na cizích věcech opravíme nebo jinak vynahradíme majiteli.
 • Úložná a odkládací místa si v bytě podle svých potřeb a požadavků rozdělíme a toto rozdělení respektujeme.
 • Pečujeme o společné prostory a vybavení podle pravidel která si dohodneme (např. běžný úklid společných prostor se střídá po pokojích / osobách po týdnu, úklid, který není třeba provádět každý týden se rozdělí na pokoje / osoby a ty pak za něj zodpovídají v dohodnutých termínech, pro nákup toaletního papíru a čistících prostředků se skládáme do bytového rozpočtu).
 • Třídíme odpad – plast, papír, sklo, kov, baterie, elektro (kontejnery U Nikolajky), biodpad (kompost na dvoře) a oblečení (kontejnery Na Václavce nebo Za Ženskými domovy).
 • Šetříme energie – nenecháváme zbytečně dlouho téct vodu, opravíme kapající kohoutek nebo protékající WC, nenecháváme rozsvíceno v místnosti kde nejsme, v zimě větráme průvanem ale krátce, nevytápíme na příliš vysoké teploty.
 • Běžné opravy (např. výměna žárovky, nahození pojistek, restart wifi, čištění odpadů, výměna sprchové hlavice nebo hadice,…)provádíme svépomocí a na vlastní náklady z našeho bytového fondu, větší poruchy vybavení bytu řešíme po domluvě s panem Kocurou (např. nefunkční pračka, lednice, porucha trouby, kotle…).
 • Nástup a konec topné sezóny si domluvíme v bytě podle našich požadavků, zapneme topení na kotli a nastavíme dobu a teplotu vytápění na termostatu, v každém pokoji by měl být pro kontrolu teploty teploměr (normová teplota pro vytápění obytné místnosti je 21°C), otopná tělesa si v pokoji reguluje každý sám (pokud v pokoji nejsme stačí pouze temperovat), společné prostory stačí temperovat nebo nemusí být vytápěny vůbec, vytápění celkově je nutné vypnout na kotli, nikoliv pouze natavit 0 na otopných tělesech.
 • Byty jsou opatřeny hlásičem koncentrace oxidu uhelnatého, při spuštění alarmu otevřeme všechna okna, aby se plyn vyvětral, alarm zastavíme dlouhým stisknutím tlačítka na hlásiči, hlásič nesundáváme ze zdi.
 • Je možné zapůjčit si různé kusy nábytku do pokoje / bytu, nějaké vlastní si vyrobit, něco v bytě budovat, opravovat, vylepšovat, vše je možné po domluvě s panem Kocurou.
 • Návštěvy vodím do bytu pouze ve svém doprovodu, občasné přespání návštěvy je možné pouze v mém pokoji se souhlasem spolubydlícího.
 • Hlučná setkání v bytě mohou některým spolubydlícím vadit, po 22. hodině respektuji jejich požadavky na klid a jsem ochotný se přesunout do společenské místnosti, stejně tak mohu vyžít společenskou místnost v případě rušení nočního klidu na zahradě.
 • V bytě ani v domě se nekouří, k tomuto účelu slouží dvůr nebo ulice před domem, ale pouze pod podmínkou úklidu nedopalků.